NiceWater Company

БЛОГ

Водата и живота

Категория: за водата

Водата е най-голямото чудо на света. Тя няма вкус, нито цвят, нито мирис. Не е възможно да бъде описана.
Ако на някой от нас бъде зададен въпросът “Какво е вода?”, то първата ни реакция ще бъде учудване, а втората - по-скоро химическата формула на водата- Н2О.
Наистина какво може да бъде по-просто от Н2О?
А истината е, че няма вещество по-тайнствено и загадъчно от водата.
Водата се състои от водород и кислород, които са газове. Водородът гори, но не поддържа горенето, кислородът подържа горенето, но не гори. Водата нито гори, нито поддържа горенето, но водата е носител и символ на живота.
Откакто човекът съществува, той се бори с водата и за водата, бори се със себе си за нея. Тази борба е и отношение към водата – като към нещо най-скъпо и потребно.
В зависимост от възрастта, водата в човешкото тяло е от 75 до 90 на сто. Изследванията показват, че сърцето, белите дробове, мускулите, мозъкът и кръвта съдържат вода.
През своя живот човек средно употребява /и отделя/ 75000 литра вода. Загубата на 10% вода от тялото може да доведе до необратими изменения в организма.
За процеса на обмяната на веществата, който е в основата на развитието на живата природа, водата има изключително значение. Връзката на живите организми с природата се осъществява чрез различни съединения, които регулярно постъпват в тях и представляват неразделна част от живата тъкан. Именно при непосредственото участие на водата протичат физико-химическите реакции, на които е основан процесът на обмяна на веществата. В живата природа практически не е известен нито един важен биохимичен процес, който би протичал без участието на водата.
Човек трудно може да прецени значението на водата по факта, че за своя нормален жизнен процес той трябва да употребява вода два пъти повече отколкото храна (в тегловно отношение). Дялът на водата в организма на всяко живо същество винаги е несравнимо повече, отколкото който и да е друг компонент.
Водата е ВЕЛИКА! Нека и се поклоним, да я пестим и да я пазим, и тя ще ни дарява с живот и радост.

Аз пия хубава вода!