Nice Water Company

ЗА НАЙС УОТЪР КЪМПАНИ

"Найс Уотър Къмпани" притежава най-модерната фабрика за бутилиране на вода в България. Тя е построена в близост до извора, в местността "Ароница" в под родопската яка. Теренът е очертан в картите на регион Пловдив, като екологично чиста зона.
Фабриката е с ултрамодерно оборудване. Притежава всички познати международни сертификати за контрол и качество.
Дружеството има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна за доставка на трапезни, изворни и минерални води в бутилки от 19 л. Нашите продукти се ползват, както от домакинства, така и от предприятия, фабрики, заводи, администрации и др.
Компанията предлага и апарати за топла и студена вода, и специализиран сервиз за тях.
Кратка предистория. Основен доставчик на "Найс Уотър Къмпани" е "Аква Ком" ЕООД, което е създадено през 1999 г. Същата година излиза и първият продукт с търговската марка "Жива вода", който през 2003 г. се преименува на "Живена". Оттогава развитието може да се илюстрира с ясно насочена нагоре права. След "Живена" компанията разработи още три марка – "Найс уотър", "Актива Найс уотър" и "Ароница", които се утвърждават без усилие сред потребителите.
От 2009 г. "Аква Ком" ЕООД е официален представител на "Найс Уотър Къмпани" за Пловдив и областта. Повече от десет години тя е лидер в бутилирането и дистрибутирането на различни видове води в бутилка за многократна употреба (19 л) и апарати за топла и студена вода.
Бутилирането се извършва на място при извора, като се използва съвременна технология, отговаряща на всички европейски стандарти за качество и контрол. Преди да стигне до крайния потребител водата се тества и изследва многократно, като за целта "Найс Уотър Къмпани" разполага със собствена лаборатория.


ЗА ВОДАТА

Изворът "Хубава Вода" се намира в местност "Ароница" - екологично чиста зона в подродопската яка.
Характеристиката на водата се определя от Неоген – кватернерен водоносен хоризонт и принадлежи към групата на пресните и студени води. Съдържанието е определено от разнообразни и полезни за човешкия организъм соли и минерали.
Има легенда за извора, която твърди, че е чудотворен. "Хубава вода" - така някога славяните са кръстили извора. Когато жена пие вода от него става все по-хубава, а когато мъж утоли жаждата си с тази вода става силен и могъщ.


СЕРТИФИКАТ NICE

Сертификатът включва следните основни критерии за оценяване на продуктите - кандидати за предлагане в търговската мрежа на компанията:
1. Произход, местонахождение, минерално съдържание и чистота на извора, от който се добива водата.
2. Обработване и бутилиране на водата, което включва:
- хигиенни и санитарни норми на самото производствено помещение;
- технологични изисквания за почистване и подготовка на бутилките за наливане;
- оценяване на пречистването и обработването на суровия продукт (водата);
- стриктен контрол на персонала, извършващ бутилирането на водата;
- охранителни мерки на производствения обект;
- контрол на целия технологичен процес.
3. Съхранение на готовата продукция преди пускането и в търговската мрежа:
- хигиенни и санитарни норми на склада;
- наличие на карантинна зона;
- достъп на персонала до помещението за съхранение.
4. Транспорт и доставка до крайния потребител:
- автомобилен парк, отговарящ на изискванията за транспортиране на хранителни продукти;
- хигиенни изисквания за доставчиците и работниците, извършващи товарно-разтоварни работи;
- съпровождаща документация и маркировка за срока на годност;
- описание на съдържанието на продукта;
- проследяване и контрол на маршрутите на транспортиране до клиента;
- предпазни стикери, гарантиращи истинността на продукта.

От всичко казано до тук създаването на сертификата има една единствена цел: Да гарантира на потребителя, че продуктът отговаря на всички стандарти и изисквания за употреба и доставка.

Аз пия хубава вода!